Articles


Ariā

He whānui ngā tīkanga o te kupu ariā. Mā roto i te ariā e whai māramatanga ai tātau ki ngā āhuatanga o tō tātau ao. Ko te whakaahua i te kupu me te tātari hoki, ētahi wāhanga o te ariā. Nā reira, me Māori tonu te tirohanga whānui. Ko taua tirohanga hoki te tuāpapa o tēnei mea te, Kaupapa Māori ariā'. Kāti, arā noa atu ngā tīkanga o tēnei kaupapa. Ka māhirahia ēnei tū āhuatanga i runga i tēnei pae tukutuku.

The term theory has many meanings. Theory is a well developed framework that provides us with a means by which to explain and understand some part of our lives or world. Theory will include ways of describing and analysing. Kaupapa Maori theory clearly states that the world view through which our theory is developed is Maori. Kaupapa Maori is not singular. There are many forms of Kaupapa Maori theory.  View articles related to Kaupapa Maori Theory.

Rangahau

Ko te rangahau tētahi ara, e taea ai te rapu kōrero, mātauranga, whakautu rānei ki ngā kaupapa. Hēoi, me mātau hoki ki te tātai i aua raraunga kia mōhiotia ai he aha te kaupapa, te pātai rānei kei te aroaro. Ko te tirohanga Māori te tuāpapa o te Kaupapa Māori rangahau. Ka ahu mai tōna kaupapa i te reo me ngā tikanga Māori. Nā reira, ka āta tirohia ētahi tauira o te Kaupapa Māori rangahau e tēnei pae tukutuku.


Theory and research can not operate alone. They must be constantly connected to action and practice. Kaupapa Maori theory and research both call for people to actively seek forms of change and empowerment through action. This section of the website will provide examples of research and writings that relate to various the practice of Kaupapa Maori. View articles related to research.

Ngā Mahi

Tē taea te whakawehe i te ariā me te rangahau. Ka hono tahi rāua ki 'ngā mahi'. Ko te whakahau, whāia te ara whakamana mā roto i ngā mahi. Kei tēnei pae tukutuku ētahi rangahau me ētahi tuhinga e hāngai ana ki te Kaupapa Māori, hai tauira mā koutou.

Theory and research can not operate alone. They must be constantly connected to action and practice. Kaupapa Maori theory and research both call for people to actively seek forms of change and empowerment through action. This section of the website will provide examples of research and writings that relate to various the practice of Kaupapa Maori.

View articles related to:

Education

Justice

Maori Providers

Media

Hauora